schilderij

Welkom op Mededogen.nl

Basis voor geestelijke zorg, nazorg, verlies en rouwverwerking

Herman Nijholt

Herman Nijholt

- Werkwijze/wat bied ik?

Resultaat dat ik nastreef

 • De erkenning van je eigen verantwoordelijkheid voor je behoeftes, wensen, verwachtingen, waarden, gevoel of gedachten.
 • Bewust worden van de kracht in jezelf
 • Emotionele vrijheid: zelf reageren op en invullen van je behoeftes en hiervoor meerdere strategieën ontwikkelen.

Door van ‘binnen naar buiten’: weer echt in contact te komen met je omgeving, gezin, vrienden, werk; door (weer) te willen en dit ook te gaan doen.

Wat doe ik?

Ik leg de nadruk op het ‘hier en nu’ en ik stel me op als gesprekspartner (luisterend oor, inleven, invoelen, respect hebben voor, aandacht geven aan, volledig aanwezig zijn), persoonlijke coach ( met het bewust worden van je gevoel en behoeften) of counselor,( om richting te geven aan gevoel en behoeften, kunnen en willen) afhankelijk van jouw wens.

Voor wie?

Je kunt mij benaderen bij bepaalde bijzondere gebeurtenissen in jouw leven waardoor je tot andere inzichten, andere gevoelens bent gekomen. Samen voeren we eerst een oriëntatie gesprekje om vast te stellen hoe je je voelt en welke behoefte je hebt, wat je graag zou willen, welk doel je voor ogen hebt.

Ik kom bij jou thuis voor het eerste gesprek of ik ontmoet je graag hier. Of we zoeken een andere vertrouwde omgeving. Mijn specialisme als nabestaande : leven, werken & rouwverwerking, ook als na jaren rouw zich opnieuw aandient.

Wanneer?

Bij trieste gebeurtenissen, nu op dit moment maar ook al zijn ze lang geleden. Gewoon preventief: om uiting te geven aan jouw gevoel. Of omdat deze effect hebben op de levens- en arbeidsvreugde, jouw motivatie; bij een gevoel van anders in je vel zitten; vastlopen of uitzichtloosheid, (dreigende) conflictsituaties, opkomende burn-out of ziekteverzuim.

Welk pad?

Ontmoeten en kennismaken.
Wederzijdse kennismaking en van beider kanten persoonlijke informatie uitwisselen:
“Twee ervaringsdeskundigen ontmoeten elkaar op basis van gelijkwaardigheid”.

Aan de slag: We stellen vast het aantal gesprekken, de frequentie, de duur, tijden en locatie.
Daarnaast helderheid over de persoonlijke doelen, het vaststellen hiervan en
de mogelijke terugkoppeling (gedeeltelijk) naar de werkgever of instantie.

Doel(en) bepalen Er kan sprake zijn van meerder specifieke probleemgebieden: op het werk, privé, samenleving.
Vaak zijn deze het gevolg van gevoelens van vervreemding, verlorenheid.
En komen tot uiting in emoties van woede, verdriet, angst, vertwijfeling en ongeloof.

Onderdelen en onderwerpen van de sessie(s) kunnen zijn:

Omgaan met gevoelens

 • Bewustwording
 • Herkennen en erkennen
 • Verantwoordelijkheid

Herkennen van gevoelens van

 • Vervreemding
 • Verlorenheid

Uiten van emoties

 • Woede
 • Verdriet
 • Angst, schuld en schaamte
 • Twijfel
 • Ongeloof

Behoeftes en drijfveren

 • Verbondenheid
 • Authenticiteit
 • Bekwaamheid
 • Delen
 • Zingeving

Zelfverwezenlijking en strategieën

 • Aanvaarding, Vreugde en Enthousiasme
 • Hier & Nu
 • Vergeving
 • Een verzoek aan uzelf doen.
 • De kracht in jezelf
 • Dromen vervullen

Workshops:

Wanneer er sprake is van een kleine groep mensen (5 à 8 personen) die elkaar kennen als collega's, familie, lotgenoten, dan kunnen er workshops in de zin van tafelgesprekken, 'de tafel van het Nieuwe Nu', plaatsvinden. De behoeftes kunnen zijn op zowel praktisch als emotioneel niveau.

Invulling en uitwerking gebeurt in overleg.