schilderij

Welkom op Mededogen.nl

Basis voor geestelijke zorg, nazorg, verlies en rouwverwerking

Herman Nijholt

Herman Nijholt

- Disclaimer

Deze websites wordt met zorg samengesteld en het streven is er voor te zorgen dat alle informatie die U vindt op deze website, correct is. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Herman Nijholt aanvaart echter geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze websites.

Auteursrechten

Deze websites vallen onder het copyright van de beheerder van deze website. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website niet toegestaan.

Privacybeleid

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en mij. Ik bied u daarom volledige discretie en geheimhouding.